نگاه از پایین به بالا!

(داوری بخش عکس برتر از نگاه کودک‌ونوجوان در دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی)   شنبه ١٧ آبان ماه در ادامه‌ی برگزاری بخش‌های مختلف دومین