نگاه از پایین به بالا!

(داوری بخش عکس برتر از نگاه کودک‌ونوجوان در دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی)   شنبه ١٧ آبان ماه در ادامه‌ی برگزاری بخش‌های مختلف دومین

خبرهای خوش جشنواره!

در ادامه‌ی اتفاقات خوب جشنواره از برگزاری لایوها و نشست‌های مجازی گرفته تا داوری نهایی و دیگر برنامه‌های مشخص شده، در هفته‌ی پیش رو،  داوری

جشنواره عکس حرکت انسانی آغاز شد!

به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی، دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی در شهریور و مهر امسال برگزار می‌شود. این بنیاد نیکوکاری بعنوان