حـمایت از دانـش‌آموزان
خانواده‌هـای کم‌بـرخوردار

محرومیت از رفاه و عدم دسترسی مناسب افراد به منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از آن با عنوان فقر یاد می‌شود؛ منجر به بروز و تشدید  آسیب‌های اجتماعی خواهد شد که از آن جمله می‌توان به افزایش کار کودک، ترک تحصیل کودکان، کودک همسری، خشونت‌های خانگی، کودک آزاری، اعتیاد، سرقت و ناامنی و …  اشاره داشت. 

در چنین شرایطی کودکان و نوجوانان بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. ترک تحصیل کودک و به تبع آن ورود کودک به چرخه کار، از دست دادن فضای ارتباط با همسالان در مدرسه، خطر بروز انواع آسیب‌های روحی، جسمی و جنسی در محیط کار، عدم فراگیری مهارت خاص برای کسب درآمد اقتصادی در آینده، ازدواج کودک و در نهایت باز تولید فقر اقتصادی و فرهنگی از جمله پیامدهای تشدید فقر و محرومیت در خانواده است. 

از همین رو انجام اقدامات چند بعدی و حمایتی برای حفظ حضور کودک در چرخه آموزش رسمی، دریافت آموزش با کیفیت و توانمند ساختن او برای کسب مهارت‌های لازم اجتماعی و اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های مرتبط با کودک شود.

بنیاد غیر دولتی حرکت انسانی در تلاش است با شناسایی دانش‌آموزان در خانواده‌های کم‌برخوردار و انجام اقدامات حمایتی و مداخلات لازم جهت توانمندسازی آنان، ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، شرایط برای خروج کودک از چرخه فقر را فراهم سازد. 

 

بنیاد غیردولتی حرکت انسانی در نظر دارد با حمایت از دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف مالی و غیر مالی اهداف زیر را محقق سازد:

هدف اصلی:

  • حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار به‌منظور شکستن چرخه فقر در خانواده

اهداف فرعی:

  • شناسایی دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار
  • ارائه خدمات حمایتی (مالی، درمانی، روانشناسی، حقوقی و آموزشی) در بستر مداخلات مددکاری به کودک و خانواده به منظور:
  •  جلوگیری از ترک تحصیل
  • توانمندسازی اجتماعی دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار
  • آماده‌‌سازی دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار به منظور توانمندسازی اقتصادی آن‌ها در آینده

انواع حمایت‌های قابل ارائه:

برای تحقق اهداف فوق‌الذکر حمایت‌های ارائه شده به دانش‌آموزان در بستر مداخلات مددکاری خواهد بود؛ بدین منظور با مددکاری فرد محور، تلاش می‌شود تا برای هر دانش‌آموز اقدامات متناسب با شرایط وی اعمال شود. هر دانش‌آموز یک مددکار خواهد داشت که وضعیت وی را به صورت دوره‌ای رصد و اقدامات لازم برای بهبود شرایط فردی و خانوادگی دانش‌آموزان را برنامه‌ریزی و اجرا خواهد کرد.

بسترسازی برای مشارکت در حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار:

پرداختن به مسائل اجتماعی، تلاش برای کاهش آسیب‌های موجود و ارتقاء کیفیت زندگی گروه‌های در معرض خطر، جز با همراهی و مشارکت گروه‌های دواطلب مردمی و ارتقاء مشارکت‌های اجتماعی محقق نخواهد شد. به همین منظور بنیاد غیر دولتی حرکت انسانی در نظر دارد با جذب مشارکت خیرین، حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار را با همکاری افراد متعهد و دلسوز تحقق بخشد.

نحوه مشارکت همیاران (داوطلبین و خیرین) در این طرح:

مشارکت مالی: پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های مرتبط با دانش‌آموز تحت پوشش از سوی همیار

مشارکت غیرمالی (بانک زمان): اعلام آمادگی همیار برای ارائه خدمت داوطلبانه به دانش‌آموزان تحت پوشش و ثبت نوع و میزان خدمات قابل ارائه توسط همیار در بانک زمان. این خدمات می‌تواند شامل فعالیت در حوزه‌های بهداشت و درمان، حقوقی، آموزشی، مشاوره‌ای و روان‌شناسی باشد.

مشارکت مالی بنیاد حرکت‌انسانی در اجرای این طرح چگونه خواهد بود؟

در حال حاضر حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار از جمله اقداماتی است که توسط بنیاد حرکت انسانی در حال انجام است. باتوجه به اهمیت مشارکت‌های‌ اجتماعی در کاهش مسائل اجتماعی و همچنین حمایت از اقشار در معرض آسیب، بنیاد حرکت انسانی در نظر دارد در اجرای این طرح، پذیرای همیاری و حضور شهروندان دلسوز و دغدغه‌مند باشد. در بنیاد حرکت‌انسانی کلیه هزینه‌های فرآیندی در اجرای طرح توسط بنیان‌گذار مجموعه تامین می‌گردد.