خبرهای خوش جشنواره!

در ادامه‌ی اتفاقات خوب جشنواره از برگزاری لایوها و نشست‌های مجازی گرفته تا داوری نهایی و دیگر برنامه‌های مشخص شده، در هفته‌ی پیش رو،  داوری

برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع همکاری‌های مشترک مرکز نوآوری شهری مشهد و اساتید دانشگاه با بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

نشست هم اندیشی هیات مدیره بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی با مسئولین مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و جمعی از اساتید دانشکده ریاضی برگزار شد. در

جشنواره عکس حرکت انسانی آغاز شد!

به گزارش روابط عمومی بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی، دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی در شهریور و مهر امسال برگزار می‌شود. این بنیاد نیکوکاری بعنوان