هرزه نگاری فقر

هرزه نگاری فقر و آسیب‌هایش

هرزه نگاری فقر چیست؟ وقتی صحبت از فقر می‌شود چه تصویری در ذهن شما شکل می‌گیرد؟ کودکی سیه‌چرده که لباس‌هایی پاره به تن دارد با

سبزشویی چیست؟GreenWashing

سبزشویی چیست؟ یک سوال پرتکرار در این چند سال اخیر. شاید تا الان کلمه‌ی پولشویی رو زیاد شنیده باشید، اما میخوایم امروز شما رو یا

گزارش میزبانی پنجمین فصل قشنگ

یک دسته پرنده‌ی مهاجر از جنوب آمده بودند و در مجاورت حرم، روی دیوارهای زیارت نشسته بودند. بالهای کوچکشان را که از رنج بیماری خسته

دومین رویداد حرکت انسانی

گزارش دومین رویداد حرکت انسانی

گزارشی کوتاه از دومین رویداد حرکت‌انسانی(روایت‌ چالش‌های رسیدن) دانه‌ای که باهم کاشتیم، درخت شد! هواشناسی اعلام کرده بود که پنجشنبه ٩ تیر، دمای هوا بالای

رویداد حرکت انسانی

گزارش اولین رویداد حرکت انسانی

روایت کوتاه از اولین رویداد حرکت انسانی رویداد حرکت انسانی “روایت چالش‌های رسیدن”! «هرکجا عشق آید و ساکن شود» مسیر رسیدن به سالنِ برگزاری رویداد،

هزارتوی فقر

هزارتوی مفهوم فقر

مفهوم  فقر مسئله‌ای است که  سال‌هاست متخصصین حوزه‌های مختلف از دیدگاه خود، ریشه‌ها و پیامدهای آن را مورد واکاوی قرار می‌دهند. در نگاه کلی مفهوم

۱۰ راه برای کاهش فقر در جهان

۱۰ راه برای کاهش فقر در جهان اهداف توسعه هزاره قرار بود تا سال ۲۰۱۵ فقر را به نصف کاهش دهند اما پنج سال زودتر