سالی که گذشت برای ما (بنیاد حرکت انسانی) سالی بود پر از اتفاقات و چالش‌.

تغییرات داخلی و رویکردهای متفاوت سازمان‌های دولتی نسبت به اقداماتی که انجام دادیم بخشی از این چالش‌ها بود.

نمی‌شود گفت که همه‌ی چالش‌ها برطرف شدند اما بخشی زیادی رو پشت سر گذاشتیم و با بخشی دیگر روبرو هستیم و خواهیم بود تا زمانی که مرتفع بشوند

زمانی که داشتیم گزارش سالیانه بنیاد حرکت انسانی را آماده می‌کردیم، متوجه یک مسئله‌ی بزرگ شدیم، زمانی که نگاهمان بزرگ است ولی قدم‌های کوچک برمی‌داریم می‌توانیم تاثیر آن را در میان‌مدت و بلندمدت ببینیم در صورتی که ممکن است در بازه‌ی زمانی کوتاه به چشم نیایند.

شاید تک‌تک این قدم‌ها کوچک به نظر بیایند اما جمع این قدم‌ها برای ما طی‌شدن بخشی از مسیر معنا پیدا می‌کند.

خوشحالیم که با وجود چالش‌های نسبتا بزرگ در مسیر سال ۱۴۰۰، سالی که همچنان کرونا، دنیا را همراهی می‌کرد ما هم توانستیم گام‌هایی کوچک برداریم.

در این اسلاید خلاصه‌ای از گزارش سالیانه را مشاهده می‌کنید و برای دانلود این گزارش می‌توانید از طریق لینک زیر به وبسایت مراجعه و آن را دانلود نمایید.

به امید سالی سرشار از حرکت انسانی

فعالیت‌های بنیاد در سه بخش سیستم حمایتی آموزش، آگاه‌سازی و اجرایی در سال ۱۴۰۰ تقسیم می‌شود، که می‌توان نحوه‌ی توزیع این سه بخش را در این نمودار مشاهده کرد.

گزارش سالیانه بنیاد حرکت انسانی