حمایت مالی

حمایت غیرمالی

شماره حساب :
۷۷۱۰۱۰۱۰۸۳
شماره شبا : IR460120020000007710101083
شماره کارت :
۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۰۹۸۳۸
به نام بنیاد حرکت انسانی بانک ملت شعبه احمدآباد مشهد

عضویت در بانک زمان

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • (غیرضروری)
  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.