دفتر ایران: مشهد، خیابان احمدآباد، نبش عارف1
05138474144
info@harkatensani.org

ساختارهای کنونی اقتصادی و سیاسی حاکم در جهان آنچنان که تصور می‌شد کارآمد نیستند. این موضوع هم در بحران‌های بزرگ جهانی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ یا شیوع کووید- ۱۹ و هم هر روز در زندگی میلیاردها نفر قابل لمس است.

سال ۲۰۱۶، حرکت انسانی ایده یک درصد را به عنوان ابتکاری برای از بین بردن فقر مطلق در دانمارک مطرح کرد. سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد، یک درصد را راه‌کار اصلی و عملیاتی  برای تامین کسری بودجه تحقق توسعه پایدار و ریشه کنی فقر مطلق در کشور‌های در حال توسعه جهان معرفی کرد.

 

اکنون که مبارزه با فقر شدید پس از تقریبا ۲۵ سال شکست خورد و فقر جهانی با همه‌گیری ویروس کرونا روند صعودی یافت، بیش از همیشه به تغییر و اصلاح نحوه توزیع ثروت در جهان نیازمندیم.

بر مبنای گزارشات، حدودا ۱% از ثروتمندترین افراد در دنیا، ۴۴% کل ثروت جهان را در اختیار دارند  و تنها ۲۶ نفر از این ۱%، ثروتی معادل ثروت نصف جمعیت کره زمین را در اختیار دارند. این در حالی است که بیش از نیمی از جمعیت زمین تنها ۱.۴% ثروت را در دست دارند.

 

   همه این‌ها بیانگر توزیع ناعادلانه ثروت در جهان است که نتیجه آن، ۶۹۰ میلیون نفری است که هر روز با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند.  اگر این نابرابری ادامه پیدا کند شرایطی ایجاد خواهد شد که هیچ فردی، نه فقیر و نه غنی نتواند از رفاه و امنیت اجتماعی لازم برخوردار شود.

این یک درصد باید به شکل قانونی داخلی توسط دولت‌ها و در قالب مالیات بر ثروت و درآمدِ ثروتمندان دریافت شود. سرمایه دریافت شده از این طریق باید در صندوقی داخلی و شفاف، متشکل از دولت، ثروتمندان و نمایندگان مردم قرار بگیرد تا به مصارف توسعه‌ی داخلی هر کشور و مبارزه با فقر شدید اختصاص یابد.

 

 از همین رو گروهی را به رهبری جعفر شالچی موسوم به میلیونر های مردمی شکل گرفت. گروهی خواهان دریافت مالیات بیشتر از خودشان و بقیه ثروتمندان جهان هستند.

ما مصمم هستیم تا با ایجاد هم‌افزایی و مشارکت بین عموم جامعه و ثروتمندان به فقر مطلق پایان دهیم.
با امید ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر برای خودمان و آیندگانمان