ساختارهای کنونی اقتصادی و سیاسی حاکم در جهان آنچنان که تصور می‌شد کارآمد نیستند. این موضوع هم در بحران‌های بزرگ جهانی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ یا شیوع کووید- ۱۹ و هم هر روز در زندگی میلیاردها نفر قابل لمس است.

اکنون که مبارزه با فقر شدید پس از تقریبا ۲۵ سال شکست خورد و فقر جهانی با همه‌گیری ویروس کرونا روند صعودی یافت، بیش از همیشه به تغییر و اصلاح نحوه توزیع ثروت در جهان نیازمندیم.

بر مبنای گزارشات، حدودا ۱% از ثروتمندترین افراد در دنیا، ۴۴% کل ثروت جهان را در اختیار دارند  و تنها ۲۶ نفر از این ۱%، ثروتی معادل ثروت نصف جمعیت کره زمین را در اختیار دارند. این در حالی است که بیش از نیمی از جمعیت زمین تنها ۱.۴% ثروت را در دست دارند.

 

   همه این‌ها بیانگر توزیع ناعادلانه ثروت در جهان است که نتیجه آن، ۶۹۰ میلیون نفری است که هر روز با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند.  اگر این نابرابری ادامه پیدا کند شرایطی ایجاد خواهد شد که هیچ فردی، نه فقیر و نه غنی نتواند از رفاه و امنیت اجتماعی لازم برخوردار شود.

این یک درصد باید به شکل قانونی داخلی توسط دولت‌ها و در قالب مالیات بر ثروت و درآمدِ ثروتمندان دریافت شود. سرمایه دریافت شده از این طریق باید در صندوقی داخلی و شفاف، متشکل از دولت، ثروتمندان و نمایندگان مردم قرار بگیرد تا به مصارف توسعه‌ی داخلی کشور و مبارزه با فقر شدید اختصاص یابد.

 از همین رو گروهی موسوم به میلیونر های مردمی شکل گرفت. گروهی خواهان دریافت مالیات بیشتر از خودشان و بقیه ثروتمندان جهان هستند.

ما مصمم هستیم تا با ایجاد هم‌افزایی و مشارکت بین عموم جامعه و ثروتمندان به فقر مطلق پایان دهیم.
با امید ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر برای خودمان و آیندگانمان