دفتر ایران: مشهد، خیابان احمدآباد، نبش عارف1
05138474144
info@harkatensani.org

میلیونرهای مردمی که هستند؟

گروهی بین‌المللی و در حال رشد متشکل از میلیونرها، که نگرانی مشترکشان، چالش‌های پیش ‌روی جهان و مردم جهان، آن ها را در کنار یکدیگر جمع کرده است.

میلیونر‌های مردمی متوجه شده‌اند کار خیر به تنهایی کافی نیست و به دنبال تحول‌های اساسی هستند. تحولاتی هیچکس به تنهایی نمی‌تواند به آن تحقق بخشد.

ماموریت آن‌ها حمایت از مالیات بیشتر برای افرادی مانند خودشان است. این مالیات باید صرف بهبود شرایط ناشی از کووید۱۹، برطرف نمودن فقر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار شود.

 

دلیل آغاز کمپین میلیونرهای مردمی چه بود؟

میلیاردها انسان در فقر به سر می‌برند و به خدمات اولیه دسترسی ندارند. بحران کووید-۱۹ این چالش‌ها را تا حد زیادی تشدید نموده و حرکت به سمت اهداف توسعه پایدار را متوقف نموده است. نابرابری در حال افزایش است و پویایی و انسجام اجتماعی را تضعیف کرده است.

جهان وارد مقطعی بحرانی شده است که راهکارهای موجود دیگر پاسخگو نیستند. ارزش‌هایی مانند عشق و شجاعت باعث می‌شوند شرایط حساس کنونی را درک کرد.

همه افرادی که تحت عنوان میلیونرهای مردمی گرد هم آمده‌اند همچنان به کارهای خیرخواهانه ادامه می دهند. با این وجود، می‌دانند که باید پا را فراتر بگذارند؛ کارهای خیرخواهانه، هر قدر هم هوشمندانه و سخاوتمندانه باشند، باز هم به تنهایی کافی نیستند.

چطور می‌توانید به ما کمک کنید؟

ما برای تحقق اهدافمان نیاز به صدا داریم، صدای ما را به گوش تصمیم گیران، عموم مردم و ثروتمندان برسانید.

میلیونر هستد؟

به جمع میلیونرهای مردمی بپیوندید  تا جزو پیشگامان ایران باشید که برای اهدافی بلندپروازانه تلاش می‌کنند.