۱۰ راه برای کاهش فقر در جهان

۱۰ راه برای کاهش فقر در جهان

اهداف توسعه هزاره قرار بود تا سال ۲۰۱۵ فقر را به نصف کاهش دهند اما پنج سال زودتر یعنی در سال ۲۰۱۰ به هدف خود رسیدند. با وجود همه پیشرفت‌ها در این زمینه، برآوردهای رشد جهانی نشان می‌دهد برای ریشه کنی فقر تا سال ۲۰۳۰ باید اقدامات بیشتری انجام گیرد.

در ادامه ۱۰ روش برای کاهش فقر در جهان گفته می‌شود.

۱۰ روش موثر برای کاهش فقر در جهان

۱.توسعه و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های رشد سریع و پایدار اقتصادی در زمینه‌هایی مانند سلامت، آموزش، تغذیه و بهداشت، که به نیازمندان هم فرصت مشارکت و همراهی در این فرایند بدهد. مطالعات نشان می‌دهد افزایش ده درصدی میانگین درآمد یک کشور، باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی فقر در آن کشور می‌شود.

۲.بهبود مدیریت منابع آبی و سایر منابع طبیعی. بسیاری از افراد فقیر در مناطق روستایی برای ادامه زندگی به کشاورزی و منابع طبیعی وابسته‌اند. در نتیجه باید دسترسی برابری به این منابع داشته باشند تا بتوانند از پس مدیریت منابع‌شان بربیایند.

  1. سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های کشاورزی. از سال ۱۹۷۸ تا کنون چین به بیش از ۸۰۰ میلیون نفر کمک کرده است از فقر نجات یابند. بانک کشاورزی چین به عنوان بخشی از استراتژی‌های خود برای ریشه‌کنی فقر تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار برای کمک به توسعه مناطق روستایی، سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت‌، و تولید محصولات کشاورزی اختصاص داده است.
  2. ۴. ترغیب کشورها به گسترش تجارت به عنوان راهی برای خروج از فقر. تجارت، کلید رسیدن به رشد و شکوفایی است. برخی از فقیرترین کشورهای جهان مانند اندونزی، بوتسوانا و برزیل با همین روش از فقر نجات یافتند.
  3. ایجاد شغل و بهبود دسترسی به مشاغل، افزایش درآمد و گسترش کارآفرینی.
  4. فراهم آوردن امکان دسترسی به ابتدایی‌ترین خدمات اجتماعی مانند آموزش، خدمات درمانی، غذای کافی، بهداشت، سرپناه و آب سالم.
  5. ۷. توسعه تدریجی سیستم مراقبت اجتماعی برای حمایت از کسانی که توانایی مراقبت از خود را ندارند.
  6. ۸. توانمندسازی نیازمندان با سهیم کردنشان در توسعه و اجرای برنامه‌های کاهش و ریشه‌کنی فقر. مشارکت این افراد تضمین می‌کند که برنامه‌های در نظر گرفته شده بازتاب نیازهای مهم و واقعی آن‌هاست.
  7. ۹. از سر راه برداشتن موانع دسترسی به منابع و خدمات.
  8. فراهم کردن امکان دسترسی به فناوری و اختراعات مانند دسترسی به اینترنت و انرژی‌های ارزان. در بنگلادش تنها ۴۰ درصد از نیازمندانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند به شبکه برق دسترسی دارند. آن‌هایی هم که دسترسی دارند با قطع مکرر برق مواجهند. برنامه دوم برق‌رسانی به روستاها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قصد دارد دسترسی به برق در مناطق روستایی را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش دهد.

 

این فهرست تنها ۱۰ روش را برای کاهش فقر در جهان پیشنهاد می‌دهد. پیش‌برد این اهداف و ریشه کنی فقر تا پیش از سال ۲۰۳۰ همکاری دولت و ملت‌ها را می‌طلبد.