بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

بنیاد حرکت انسانی بنیادی مستقل (NGO) است که مصمم است به همگان ثابت کند فقر مطلق وضعیتی طبیعی و قابل پذیرش نیست و در تلاش است در سطحی بین المللی به ترویج و گسترش آزادی، صلح و عدالت برای همگان بپردازد.