دفتر ایران: مشهد، خیابان احمدآباد، نبش عارف1
05138474144
info@harkatensani.org

تماس با ما

بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی humanact harkatensani

بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

بنیاد حرکت انسانی بنیادی مستقل (NGO) است که مصمم است به همگان ثابت کند فقر مطلق وضعیتی طبیعی و قابل پذیرش نیست و در تلاش است در سطحی بین المللی به ترویج و گسترش آزادی، صلح و عدالت برای همگان بپردازد.