داوری بخش مردمی جشنواره عکس حرکت انسانی

خبرهای دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی رسیده است به مشارکت ارزشمند شما. در ادامه‌ی بخش‌های مختلف جشنواره، با توجه به شرایط جدید جامعه، عکس‌ها

نگاه از پایین به بالا!

(داوری بخش عکس برتر از نگاه کودک‌ونوجوان در دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی)   شنبه ١٧ آبان ماه در ادامه‌ی برگزاری بخش‌های مختلف دومین

خبرهای خوش جشنواره!

در ادامه‌ی اتفاقات خوب جشنواره از برگزاری لایوها و نشست‌های مجازی گرفته تا داوری نهایی و دیگر برنامه‌های مشخص شده، در هفته‌ی پیش رو،  داوری