دومین رویداد حرکت انسانی

گزارش دومین رویداد حرکت انسانی

گزارشی کوتاه از دومین رویداد حرکت‌انسانی(روایت‌ چالش‌های رسیدن) دانه‌ای که باهم کاشتیم، درخت شد! هواشناسی اعلام کرده بود که پنجشنبه ٩ تیر، دمای هوا بالای

رویداد حرکت انسانی

گزارش اولین رویداد حرکت انسانی

روایت کوتاه از اولین رویداد حرکت انسانی رویداد حرکت انسانی “روایت چالش‌های رسیدن”! «هرکجا عشق آید و ساکن شود» مسیر رسیدن به سالنِ برگزاری رویداد،

هزارتوی فقر

هزارتوی مفهوم فقر

مفهوم  فقر مسئله‌ای است که  سال‌هاست متخصصین حوزه‌های مختلف از دیدگاه خود، ریشه‌ها و پیامدهای آن را مورد واکاوی قرار می‌دهند. در نگاه کلی مفهوم

۱۰ راه برای کاهش فقر در جهان

۱۰ راه برای کاهش فقر در جهان اهداف توسعه هزاره قرار بود تا سال ۲۰۱۵ فقر را به نصف کاهش دهند اما پنج سال زودتر

داوری بخش مردمی جشنواره عکس حرکت انسانی

خبرهای دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی رسیده است به مشارکت ارزشمند شما. در ادامه‌ی بخش‌های مختلف جشنواره، با توجه به شرایط جدید جامعه، عکس‌ها