نان مهربانی (برکت سفره‌ی هم باشیم)

نان مهربانی (برکت سفره‌ی هم باشیم) بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی humanact harkatensani

بمنظور ترویج فرهنگ مشارکت عمومی در امور خیرخواهانه، صندوق‍‍های اهدای نان طراحی و آماده شده و در نانوانی‍های برخی مناطق محروم شهر نصب گردید تا همشهریان عزیز امکان اختصاص مبالغی به خرید نان برای نیازمندان داشته باشند. همچنین از طرف بنیاد مبالغی بصورت فیش در اختیار نانوایی‌ها قرار گرفت‌. لازم به ذکر است که با توجه به گزارش بعضی نانوایی‌ها، استقبال مردمی خوب بوده و نیازی به فیش‌های بنیاد نبوده است.