داوری بخش مردمی جشنواره عکس حرکت انسانی

خبرهای دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی رسیده است به مشارکت ارزشمند شما. در ادامه‌ی بخش‌های مختلف جشنواره، با توجه به شرایط جدید جامعه، عکس‌ها در نمایشگاهی مجازی در معرض دیدتان هستند تا ضمن بازدید از نمایشگاه، با رأی دادن به عکس‌های مورد نظرتان ما را در انتخاب عکس برتر از نگاه مردم یاری نمایید. از اینکه این دعوت را با دوستان‌ هم به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.
برای بازدید و رأی، لطفا این آدرس را کلیک کنید:

 

https://expo2020.harkatensani.org/