جشنواره غذا / مسابقه آشپزی

جشنواره غذا / مسابقه آشپزی / بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی humanact harkatensani

در راستای حمایت از اشتغال بانوان مناطق محروم، مسابقه‌ی آشپزی«غذا بپز،جایزه ببر» بین بانوان شهرک طرق برگزار گردید که در این برنامه ۱۰۰ نفر از  خانم‌ها شرکت کرده و هشت نفر بعنوان برگزیده انتخاب شدند. به تمامی شرکت کنندگان کارت هدیه نقدی اهدا گردید و قرار شد به افراد برگزیده علاوه بر جایزه‌ی نقدی، مدرک درجه دو آشپزی از طرف اتحادیه آشپزان خراسان رضوی تعلق گیرد. همچنین برگزیدگان در روز بعد از مسابقه، اولین سفارش غذای‌شان را به تعداد بیست غذای گرم، دریافت کرده و تحویل دادند