بهار با حرکت انسانی / هدیه‌های بهاری

بهار با حرکت انسانی / هدیه‌های بهاری / نیکوکاری حرکت انسانی humanact harkatensani

با نزدیک شدن به پایان سال و فرارسیدن بهارو سال نو تعداد ۴۳۰ بسته موادغذایی شامل: برنج، رب، سویا، لوبیا،عدس، ماکارونی، روغن، چای و قند، جمعا به ارزش ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ریال تهیه و با همکاری نیروهای افتخاری و داوطلب بسته‌بندی شد. تعداد ۱۰۰ بسته به خیریه امام رضای شهرک طرق تحویل گردید و ۲۹۰ بسته از طریق شبکه داوطلبین بنیاد در تمامی نقاط شهر مشهد توزیع گردید و ۴۰ بسته به روستای محروم کلات نادر ارسال شد.