برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع همکاری‌های مشترک مرکز نوآوری شهری مشهد و اساتید دانشگاه با بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

نشست هم اندیشی هیات مدیره بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی با مسئولین مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد و جمعی از اساتید دانشکده ریاضی برگزار شد. در این نشست که در دفتر بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی برگزار شد، مهم‌ترین اهداف هر دو مجموعه تبیین و زمینه همکاری و فعالیت‌های مشترک بررسی گردید. در ادامه این نشست، درآمدی که از برگزاری رویداد مدرسه تابستانه مرکز نوآوری شهرداری مشهد حاصل شده بود به بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی اهدا گردید تا با همراهی و اهدای مبلغی معادل توسط بنیاد، در راستای اهداف آموزشی و تحصیلیِ نیکوکارانه به کار گرفته شود.   در پایان اعضای هیئت مدیره بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی با اهدای لوح تقدیر از زحمات مسئولین مرکز نوآوری شهرداری مشهد و اساتید دانشکده ریاضی تقدیر و تشکر به عمل آوردند.