ما که هستیم

حرکت انسانی به عنوان نماینده رسمی  Human Actدر ایران، توسط مهندس جعفر شالچی، کارآفرین
وخیّر ایرانی و با هدف آگاه‌سازی درباره نابرابری توزیع ثروت و حرکت در مسیر الگوی ایرانی
اسلامیِ پیشرفت، در سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرده است.

در حال حاضر ۲۹۲ دانش‌آموز مستعد در حال حمایت هستند.

گزارش به‌روز حمایت تحصیلی

از ابتدا تا به اکنون

۰
دانش‌آموز معرفی‌شده
۰
بازدید صورت گرفته
۰
در حال بررسی
۰
پذیرش قطعی
۰
در لیست بازدید
۰
پذیرش نشدند

می‌خواهم با حرکت انسانی همراه شوم

اخلاق محیط زیست
محیط زیست
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

اخلاق محیط‌ زیست؛ دریچه‌ای به سوی هم‌زیستی سبز

اخلاق اخلاق در لغت، جمع واژه خلق و به معنی خـوی‌هـا اسـت، از ایـن رو دانـش بررسی و ارزش‌گذاری بر خـوی‌هـا و رفتارهـای آدمـی، علـم اخـلاق نامیـده مــی‌شــود. (انــواع رفتارهــای

فقر
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

چرخه‌ی فقر و راه‌های شکستن آن!

چرخه‌ی فقر و راه‌های شکستن آن! گاهی هنگام صحبت از شرایط افراد فقیر، جملاتی از این دست هم، شنیده می‌شود که: «حتما خودش خیلی تنبله! چرا دنبال کار نرفته؟»،«چه معلوم

اقتصادی
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

ضریب جینی چیست؟ نابرابری قابل سنجش است؟

تعریف ضریب جینی ضریب‌جینی یا «شاخص‌جینی» (Gini index)معیار اندازه‌گیری توزیع درآمد (یا ثروت) در یک جمعیت است. که اولین‌بار توسط آماردان ایتالیایی«کورادو جینی» (Corrado Gini)در سال ۱۹۱۲ میلادی ارائه شده

اهداف توسعه پایدار
رویدادها
بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و چالش‌ها

تاریخچه‌ی SDG (اهداف توسعه پایدار سازمان ملل) این سند، که در سال ۲۰۱۵ توسط همه‌ی کشورهای عضو سازمان‌ملل به تصویب رسیده، طرحی مشترک برای صلح و رفاه برای همه‌‌ی مردم